علی اوج.ppotak

علی اوج تا به حال هیچ بیوگرافی ازش پخش نشده و تاریخ تولد و ..... رو قطعا کسی نمیدونه